4ο κύμα: Το μέλλον
Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των κρύων ροφημάτων και άλλοι δηλώνουν με σιγουριά ότι το επόμενο hot θέμα θα είναι το νερό που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή του.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των κρύων ροφημάτων και άλλοι δηλώνουν με σιγουριά ότι το επόμενο hot θέμα θα είναι το νερό που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή του.

Espresso World

Άλλοι πάλι ότι θα είναι η άμεση επαφή του καταναλωτή με τις χώρες παραγωγής. Όπως φαίνεται και από την ιστορία του καφέ, η συνέχεια του, προκύπτει ως αποτελέσματα από τις προηγούμενες πρακτικές.

Ο κόσμος του καφέ διανύει την πιο συναρπαστική περίοδο στην ιστορία του και το μέλλον του θα καθοριστεί σε ένα μεγάλο βαθμό από το πάθος και την αφοσίωση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται με αυτόν.